4-1-22-3571-110.jpg

Висновки Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики щодо проєкту «Основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», надіслані до Верховної Ради України. 6 грудня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3571. Арк. 109 - 111.

Leave a Comment

Перейти до вмісту