Інструкція Головному комісару уряду Української Народної Республіки при Головнокомандувачі німецькими військовими силами в Україні – з протоколу засідання УЦР. 15 лютого 1918 р.

Інструкція Головному комісару уряду Української Народної Республіки при Головнокомандувачі німецькими військовими силами в Україні - з протоколу засідання УЦР. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту