Обіжник Голови Ради Народних Міністрів УНР міністрам та керівникам міністерствами щодо надсилання відомостей про відібране польською владою державне та приватне майно до Торговельно-економічної місії в Варшаві. 29 вересня 1919 р.

Обіжник Голови Ради Народних Міністрів УНР міністрам та керівникам міністерствами щодо надсилання відомостей про відібране польською владою державне та приватне майно до Торговельно-економічної місії в Варшаві. 29 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту