Розвідувальні дані Генерального штабу Армії УНР. 29-30 травня 1920 р.

Розвідувальні дані Генерального штабу Армії УНР. 29-30 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 107. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту