Рахунки Київської будівельної контори “Граніт” для УЦР за вироблення цементного Українського гербу та зняття бронзового орла і ремонт будинку після попадання в нього снарядів. 26 квітня 1918 р.

Рахунки Київської будівельної контори “Граніт” для УЦР за вироблення цементного Українського гербу та зняття бронзового орла і ремонт будинку після попадання в нього снарядів. 26 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту