Закон УНР про встановлення вільного внутрішнього торгу. 3 жовтня 1920 р.

Закон УНР про встановлення вільного внутрішнього торгу. 3 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту