Наказ Головної управи Війська УНР про організацію у військових частинах національно-просвітніх органів, підписаний Військовим міністром О. Грековим. 2 лютого 1919 р.

Наказ Головної управи Війська УНР про організацію у військових частинах національно-просвітніх органів, підписаний Військовим міністром О. Грековим. 2 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту