Лист Голови Державного комітету України з питань науки і технологій С. Рябченка до Кабінету Міністрів України про прийняття України до Міжнародного центру наукової та технічної інформації. 25 березня 1993 р.

Лист Голови Державного комітету України з питань науки і технологій С. Рябченка до Кабінету Міністрів України про прийняття України до Міжнародного центру наукової та технічної інформації. 25 березня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3121. Арк. 219

Leave a Comment

Перейти до вмісту