Постанова № 1601 Ради Міністрів Української РСР “Про склад Урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка”. 18 листопада 1961 р.

Постанова № 1601 Ради Міністрів Української РСР "Про склад Урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка". 18 листопада 1961 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 9. Спр. 8362. Арк. 66

Leave a Comment