Лист Чернігівського губернського комісара Міністру фінансів УНР з проханням видати постанову про використання облігацій “Свобода” на рівні грошової одиниці. 30 березня 1918 р.

Лист Чернігівського губернського комісара Міністру фінансів УНР з проханням видати постанову про використання облігацій “Свобода” на рівні грошової одиниці. 30 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту