4-22-1916-095.jpg

Лист головного спеціаліста Інституту УкрсхідДІІНТР, кандидата географічних наук К. Філоненка до Верховної Ради Української РСР «Про екологічну ситуацію в Україні». 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 92 - 96.

Leave a Comment

Перейти до вмісту