Фотознімок-вітання Ольги Кобилянської в Празі. 1938 р.

Фотознімок-вітання Ольги Кобилянської в Празі. 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 246. Арк. 39 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту