Повідомлення Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР «Що зробила досі Директорія для українського трудового народу?». Лютий 1919 р.

Повідомлення Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР «Що зробила досі Директорія для українського трудового народу?». Лютий 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту