Листівка із зображенням мапи, прапора та герба Української Народної Республіки. Не раніше 1920 р.

Листівка із зображенням мапи, прапора та герба Української Народної Республіки. Не раніше 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 217

Leave a Comment

Перейти до вмісту