4-4778-3-36-097.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Мінприроди СРСР щодо доцільності приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням та видаленням небезпечних відходів та заходів щодо забезпечення виконання цієї конвенції, суверенна Україна буде вирішувати в установленому порядку. 18 вересня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 97.

Leave a Comment

Перейти до вмісту