4-4778-3-5-028_1.jpg

Кольорова мапа зміни структури поселень в Україні, складена Інститутом географії Академії наук України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 28.

Leave a Comment

Перейти до вмісту