Поштова марка з зображенням Тараса Шевченка.

Поштова марка з зображенням Тараса Шевченка.

ЦДАВО України. Ф.5235. Оп. 1. Спр. 1620. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту