Стаття Д. Жупінаса «Бій під с. Казьонними Коньчаками біля м. Галича». Без дати.

Стаття Д. Жупінаса «Бій під с. Казьонними Коньчаками біля м. Галича». Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1798. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту