Спогади М. П. Василенка про навчання в Дерптському університеті в 1885-1890 рр. (тепер Тартуський університет в Естонії). б/д.

Спогади М. П. Василенка про навчання в Дерптському університеті в 1885-1890 рр. (тепер Тартуський університет в Естонії). б/д.

ЦДАВО України, ф. 3974, оп. 1, спр. 1 а, арк. 524

Leave a Comment