З доповідної завідувача відділу ЦАУ СРСР про кадри архівних органів УРСР. 8 грудня 1937 р.

З доповідної завідувача відділу ЦАУ СРСР про кадри архівних органів УРСР. 8 грудня 1937 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1754, арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту