Лист Київського повітового начальника державної варти до Київського губернського лікарського правління про поширення “іспанської хвороби” в м. Обухові. 16 вересня 1918 р.

Лист Київського повітового начальника державної варти до Київського губернського лікарського правління про поширення "іспанської хвороби" в м. Обухові. 16 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 103

Leave a Comment