Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Комісарів УСРР «Про Всеукраїнський центральний державний архів». 13 серпня 1930 р.

Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Комісарів УСРР «Про Всеукраїнський центральний державний архів». 13 серпня 1930 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 1074. Арк. 32. Завірена копія. Машинопис.

Leave a Comment

Перейти до вмісту