Постанова Верховної Ради Української РСР про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року. Київ, 17 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року. Київ, 17 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4497, арк. 55. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту