Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», внесений Кабінетом Міністрів України. 5 червня 2001 р.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», внесений Кабінетом Міністрів України. 5 червня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6348. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту