Постанова Ради Народних Міністрів УНР про внесення змін до постанови від 7 травня 1919 р. «Про асигнування в розпорядження Військового міністра п’ятдесят мільйонів гривень Військового фонду на купівлю військового майна за кордоном». 13 серпня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про внесення змін до постанови від 7 травня 1919 р. «Про асигнування в розпорядження Військового міністра п’ятдесят мільйонів гривень Військового фонду на купівлю військового майна за кордоном». 13 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 145. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту