Лист Керуючого справами Директорії УНР М. Мироновича Голові Ради Народних Міністрів УНР про телеграму Головного Отамана військ УНР С. Петлюри щодо необхідності прийняття законів про податки. 12 листопада 1920 р.

Лист Керуючого справами Директорії УНР М. Мироновича Голові Ради Народних Міністрів УНР про телеграму Головного Отамана військ УНР С. Петлюри щодо необхідності прийняття законів про податки. 12 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту