Тимчасовий Закон Української Центральної Ради про випуск державних кредитних білетів Української Народної Республіки. 19 грудня 1917 р.

Тимчасовий Закон Української Центральної Ради про випуск державних кредитних білетів Української Народної Республіки. 19 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 172зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту