Звернення І. Огородника до Президії Української Центральної Ради про відшкодування коштів, витрачених ним на розвідку та агітацію проти більшовиків. 15 березня1918 р.

Звернення І. Огородника до Президії Української Центральної Ради про відшкодування коштів, витрачених ним на розвідку та агітацію проти більшовиків. 15 березня1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту