Лист директора канцелярії Міністра внутрішніх справ директору Департаменту Державної варти МВС УД з інформацією про перебування в Києві колишнього Голови УЦР М. Грушевського та секретаря [М.] Єремієва. 3 липня 1918 р.

Лист директора канцелярії Міністра внутрішніх справ директору Департаменту Державної варти МВС УД з інформацією про перебування в Києві колишнього Голови УЦР М. Грушевського та секретаря [М.] Єремієва. 3 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту