Відповідь Ради Народних Комісарів Росії Генеральному Секретаріату УНР з погрозою розпочати військові дії, 31 грудня 1917 р.

Відповідь Ради Народних Комісарів Росії Генеральному Секретаріату УНР з погрозою розпочати військові дії, 31 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.2592, оп. 1, спр. 23, арк. 37

Leave a Comment