Відкритий лист Президента Академії наук України Б. Є. Патона до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про впровадження програми еколого-містобудівного і соціально-економічного відродження Дніпра після аварії на ЧАЕС. 5 листопада 1991 р.

Відкритий лист Президента Академії наук України Б. Є. Патона до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про впровадження програми еколого-містобудівного і соціально-економічного відродження Дніпра після аварії на ЧАЕС. 5 листопада 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 2285. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту