Наказ по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР про налагодження служби зв’язку тощо. 13 березня 1920 р.

Наказ по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР про налагодження служби зв'язку тощо. 13 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту