Постанови ІІ-го з’їзду Організації народної оборони “Карпатська Січ”, м. Хуст. 19 лютого 1939 р.

Постанови ІІ-го з’їзду Організації народної оборони "Карпатська Січ", м. Хуст. 19 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп. 1, спр. 18, арк. 40

Leave a Comment