Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 15/936-рп «Про відзначення 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького». 19 лютого 1993 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 15/936-рп «Про відзначення 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького». 19 лютого 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 168. Арк. 77

Leave a Comment

Перейти до вмісту