Телеграма про епідемічний стан в Білгородському, Грайворонському, Харківському повітах. 18 жовтня 1918 р.

Телеграма про епідемічний стан в Білгородському, Грайворонському, Харківському повітах. 18 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 94

Leave a Comment