Про приведення до присяги випускників Спільної юнацької школи. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 27 липня 1922 р.

Про приведення до присяги випускників Спільної юнацької школи. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 27 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 188

Leave a Comment

Перейти до вмісту