Про відправлення Служби Божої українською мовою. З Вістника Міністерства ісповідань УНР. 8 квітня 1921 р.

Про відправлення Служби Божої українською мовою. З Вістника Міністерства ісповідань УНР. 8 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 10

Leave a Comment