Лист Управляючого Юзівським відділенням Державного банку Українському державному банку про друкування бонів у квітні 1918 р. за вказівкою Виконавчого комітету Ради робочих і солдатських депутатів. 26 квітня 1918 р.

Лист Управляючого Юзівським відділенням Державного банку Українському державному банку про друкування бонів у квітні 1918 р. за вказівкою Виконавчого комітету Ради робочих і солдатських депутатів. 26 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 59. Російська мова

Leave a Comment