Повідомлення від Комітету під опікою Ясновельможного пана Гетьмана зі збору пожертв потерпілим від вибуху 6-го червня 1918 р. Не раніше 2 жовтня 1918 р.

Повідомлення від Комітету під опікою Ясновельможного пана Гетьмана зі збору пожертв потерпілим від вибуху 6-го червня 1918 р. Не раніше 2 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту