Лист Українсько-національного музею-архіву при УГА Українському видавничому фонду з проханням про надання по одному примірнику всіх видань фонду. 3 жовтня 1924 р.

Лист Українсько-національного музею-архіву при УГА Українському видавничому фонду з проханням про надання по одному примірнику всіх видань фонду. 3 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 196

Leave a Comment

Перейти до вмісту