З журналу засідання Ради Народних Міністрів про негайне відкликання з відпусток урядовців “в зв’язку з змінившимися обставинами”, через що “у всіх відомствах праця збільшилась”. 27 червня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про негайне відкликання з відпусток урядовців “в зв'язку з змінившимися обставинами”, через що “у всіх відомствах праця збільшилась”. 27 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 159 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту