41-1-22-3559-171.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України до Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики про стан дотримання природоохоронного законодавства у галузі охорони та використання надр за 1995 рік. 5 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 167 - 172.

Leave a Comment

Перейти до вмісту