Лист Керівника Управління гуманітарної політики М. Рудька Главі Адміністрації Президента України Є. Кушнарьова про звернення до Президента України Л. Кучми з клопотанням щодо прийняття рішення про присудження Малої Державної премій України імені Тараса Шевченка 1997 року артистам – О. Нагорній та М. Дідику. 19 лютого 1998 р.

Лист Керівника Управління гуманітарної політики М. Рудька Главі Адміністрації Президента України Є. Кушнарьова про звернення до Президента України Л. Кучми з клопотанням щодо прийняття рішення про присудження Малої Державної премій України імені Тараса Шевченка 1997 року артистам - О. Нагорній та М. Дідику. 19 лютого 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 1763. Арк. 101, 102

Leave a Comment