Лист Української пасічницької школи ім. П. Прокоповича в Боярці Департаменту сільськогосподарської освіти Міністерства земельних справ УНР про звільнення з військової служби учнів школи та їх список. 17 січня 1919 р.

Лист Української пасічницької школи ім. П. Прокоповича в Боярці Департаменту сільськогосподарської освіти Міністерства земельних справ УНР про звільнення з військової служби учнів школи та їх список. 17 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 354. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту