Постанова Ради Міністрів УД про передачу влади Директорії УНР. 14 грудня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів УД про передачу влади Директорії УНР. 14 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 15. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту