Постанова Ради Народної Міністрів УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра фінансів УНР для видачі позики Кубанському краєвому уряду. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 18 вересня 1920 р.

Постанова Ради Народної Міністрів УНР про асигнування коштів у розпорядження Міністра фінансів УНР для видачі позики Кубанському краєвому уряду. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 18 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 236. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту