Лист Начальника Головного управління Генерального штабу Голові Військової секції Надзвичайної дипломатичної місії у Варшаві з проханням замовити 1000 примірників мап у видавництві «Наталка Полтавка». 7 липня 1920 р.

Лист Начальника Головного управління Генерального штабу Голові Військової секції Надзвичайної дипломатичної місії у Варшаві з проханням замовити 1000 примірників мап у видавництві «Наталка Полтавка». 7 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту