Доповідь завідувача Київського центрального військового архіву В. Ціхоцького Представнику Головного Отамана військ УНР про оплату праці та список співробітників. 24 травня 1920 р.

Доповідь завідувача Київського центрального військового архіву В. Ціхоцького Представнику Головного Отамана військ УНР про оплату праці та список співробітників. 24 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 133. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту