Посвідчення начальника Архівного управління НКВС УРСР лейтенанта-держбезпеки М. Г. Шклярова. 7 липня 1941 р.

Посвідчення начальника Архівного управління НКВС УРСР лейтенанта-держбезпеки М. Г. Шклярова. 7 липня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2314, арк. 15.

Leave a Comment