Постанова Кабінету Міністрів України № 304 “Про встановлення прикордонної смуги”. 12 травня 1994 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 304 "Про встановлення прикордонної смуги". 12 травня 1994 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3726, арк. 173

Leave a Comment